REFERENCE

REFERENCE 2021

Březiny – domov seniorů

Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny: Dodávka a montáž ZTI, vytápění, hlavní přívod teplé vody a cirkulace, přeložky kanalizace, dešťové a splaškové kanalizace pro společnost IPS Třinec, a. s. v hodnotě 14 862 906,- KČ bez DPH.

ZŠ Ludgeřovice

Pro společnost Beskydská stavební, a.s. v ceně 616 000,- KČ bez DPH byla provedena dodávka a montáž kontaktního zateplovacího systému v rámci stavby „ Nástavba odborných učeben základní školy, Markvartovická 50/966, Ludgeřovice „

SOŠ Frýdek – Místek

Dodávka a montáž SDK pohledů pro stavbu „ Vybudování dílen pro praktické vyučování SOŠ Frýdek – Místek, příspěvková organizace, část Lískovecká „. Zhotoveno pro společnost Beskydská stavební, a.s. Cena 590 000,- Kč Bez DPH.

Výstavba bytů – Šenov u Nového Jičína

V rámci akce „ Výstavba bytů u Náhonu – Šenov u Nového Jičína“ pro společnost Beskydská stavební, a.s. v ceně 787 643,81 KČ bez DPH bylo provedeno: dodávka a montáž dešťové kanalizace a vsakování, splaškové kanalizace a přípojky vody.

Frýdek – Místek, SOŠ

Dodávka a montáž zdiva, zateplení ETICS a SDK v rámci akce „ Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek – Místek, příspěvková organizace, část Na Hrázi“ v celkové hodnotě zakázky 10 869 117,- KČ bez DPH pro Beskydská stavební, a.s.

Dětmarovice – Domov pro seniory

Pro společnost Beskydská stavební, a.s. v ceně 4 520, 482,- KČ bez DPH  bylo provedeno: Dodávka a montáž splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, přípojky vody, ZTI, ÚT, přípojky plynu v rámci akce“ Domov pro seniory Dětmarovice „

RD Hukvaldy

Dodávka a montáž tepelného zdroje pro RD, nové rozvody a nové technologie. Celková hodnota zakázky 750 000,- KČ bez DPH.

RD Petřvald

Instalace a dopojení nového kotle se zásobníkem TUV, související rozvody UT a vody v ceně 87 510,- KČ bez DPH.

RD Ostrava

Dodávka a montáž plynového kondenzačního kotle, úprava rozvodů. Cena 83 760,- KČ bez DPH.

Multifunkční dům Stará elektrárna

Dodávka a montáž ZTI, UT, tepelné čerpadla, nové rozvody, inženýrské sítě.  Cena 6 400 000,- Kč bez DPH

JMB Steel Frýdek - Místek

Inženýrské sítě dodávka a montáž. Cena 1 442 000,- Kč bez DPH

Hotel Koruna Opava

Dodávka a montáž ZTI, UT nové rozvody. Cena 3 104 000,- Kč bez DPH

ControlTech s.r.o. Ostrava - Poruba

Dodávka a montáž ZTI, nové rozvody Cena 1 220 000,- Kč bez DPH

Rezidence park Hrabůvka SO-02

Kompletní rekonstrukce 86 bytových jednotek UT a ZTI včetně stupaček a ležatých rozvodů, instalace zařizovacích předmětů a radiátorů  celkové hodnotě 10 100 000,- Kč.

Vila Landek Ostrava Vítkovice

Vybudování nových 11 bytových jednotek s kompletní dodávkou a montáží ÚT a ZTI, úprava stávajících inženýrských sítí. Hodnota zakázky 1 720 000,- Kč.

Apartmány Konečná – Bílá

Rekonstrukce rozvodů ZTI a úpravy rozvodů ÚT v apartmánech hotelu „Na konečné – Bílé“ Celková hodnota 1 290 000,- Kč.

Výstavba nových řadových domů Hošťálkovice 2. etapa 16 RD

Dodávka a montáž rozvodů ÚT, ZTI včetně tepelných zdrojů. Celková hodnota 9 314 000,- Kč.