STRÁNKA PRO REFERENCE

REFERENCE 2017

Bytové domy nám. B. Němcové Ostrava – Poruba

Dodávka a montáž zdravotechniky a ústředního vytápění v hodnotě 1 82 849,- Kč bez DPH pro Beskydská stavební, a. s. v rámci akce „ Rekonstrukce nebytového prostoru na bytové jednotky, nám. B. Němcové č. p. 661, 663, 663 Ostrava – Poruba. „

Hranečník

Provedení prací v rámci akce: „ Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník – SO 05“ : Dodávka a montáž zdravotně technických instalací, instalacích ÚT včetně demontážních prací stávajících rozvodů a zařízení pro společnost MŽT Stavitelství, a.s. Celková hodnota zakázky 2 013 808,- Kč bez DPH.

BSK a.s. Bohumín

Optimalizace systému vytápění v areálu BSK a.s. - Bohumín, instalace plynových kotlů, plynových teplovodních jednotek. Celkový objem zakázky 350 000,- bez DPH

BD A. Kučery 10 Ostrava – Hrabůvka

Rekonstrukce rozvodů plynu, vody, kanalizace v bytovém domě Alberta Kučery 10, Ostrava - Hrabůvka v celkovém objemu provedených prací pro bytové družstvo 884 170,- bez DPH.

Stavební úpravy Ostravská univerzita

Dodávka instalace rozvodů UT na zakázce: "OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava", pro Beskydská stavební, a. s. v celkovém objemu díla 1 623 496,- Kč bez DPH.

RD Krmelín

Dodávka a instalace kompletních rozvodů ZTI a UT včetně tepelného zdroje v RD Krmelín. Celkový objem provedených prácí 613 452,- bez DPH.

Výstavba haly Hacvia Kopřivnice

Dodávka a instalace rozvodů ZTI, UT, plyn a přípojek k objektuhaly Hacvia a.s. Kopřivnice. V celkovém objemu provedených prací 1 045 025,- Kč bez DPH.

RD Borová u Opavy

Dodávka a instalace kompletních rozvodů ZTI a UT včetně tepelného zdroje v RD Borová u Opavy. Celkový objem provedených prácí 250 000,- bez DPH.

RD Hlučín u Opavy

Dodávka a instalace kompletních rozvodů ZTI a UT včetně tepelného zdroje v RD Hlučín u Opavy. Celkový objem provedených prácí 611 000,- bez DPH.

Bruntál

II.etapa plynofikace areálu bývalé mlékárny v Bruntále. Celkový objem zakázky je 125 540,- bez DPH.

VSPŠ Ostrava - Hrabůvka

Optimalizace systému vytápění areálu Vítkovické střední průmyslové školy Ostrava – Hrabůvka, kdy celkový objem provedených prací je v objemu 415 230,- bez DPH

Restaurace Edison Ostrava

Rekonstrukce prostor restaurace Edison Ostrava: výměny rozvodů UT a ZTI v celkové hodnotě 215 000,- bez DPH.

Rekonstrukce restaurace FISCO Ostrava Poruba

Úplná rekonstrukce restaurace spojená s úpravou vedení ZTI technologie a UT celkový objem provedených prací v hodnotě 112 000,- bez DPH

RD Kozmice u Opavy

Dodávka a instalace kompletních rozvodů ZTI a UT včetně tepelného zdroje v RD Kozmice u Opavy. Celkový objem provedených prácí 254 000,- bez DPH.