Kotle na biomasu

Kotle na biomasu

V souvislosti s kotli a systémy vytápění je biomasa jakoukoli vhodnou organickou látkou, počínaje dřevem až po například nevhodné odpadní obilí. Jejich klíčovou vlastností je v první řadě hořlavost, ze své podstaty spojená s uvolňováním energie, čímž docházíme k užití biomasy coby zdroje tepla.


Z tohoto pohledu dělíme biomasu na odpadní, resp. zbytkovou (tou jsou jakékoli organické odpady, počínaje slupkami a zbytky v kuchyni a konče senem, zbytky dříví a starým papírem) a cíleně pěstovanou – do té se řadí rostliny s výhodným poměrem náročnosti a doby růstu a množstvím uvolnitelné chemické energie. Obojí se dá různým způsobem využít jako energetický zdroj, a to hlavně zdroj tepla, vhodný například k vytápění budov a ohřevu teplé vody.

Kotlů spalujících biomasu je velké množství - liší se výkonem, cenou, náročností na údržbu, provoz i druhem paliva

Zejména druh paliva je při výběru kotle tím klíčovým kritériem, které je třeba při koupi kotle promyslet. Při užití jiného než doporučeného paliva se totiž může zařízení nenávratně poškodit.

Základní variantou kotle na biomasu je kotel na různá tuhá paliva. Je vhodný zejména tehdy, když chcete palivo měnit na ekologičtější postupně. U takových kotlů můžete podle aktuálních cen a dostupnosti střídat třeba uhlí a oblíbené pelety – ze dřeva lisované válečky, nebo kostkykostky podobné klasickým briketám. Oblíbené jsou i pro nejnižší pořizovací cenu (od asi dvaceti tisíc).

Výhodnější ale je investovat víc. Kvalitnější peletový kotel s sebou nese nejen lepší poměr výkonu a množství paliva, ale i výrazně jednodušší obsluhu. Například u samozážehových kusů vybavených automatickým dávkovačem stačí nastavit termostat a kotel sám přikládá podle potřeby. V takovém případě je zapotřebí jej jen čistit od sazí a popele, což u dobrého kotle a kvalitních pelet stačí jednou za dva týdny.