Zplyňovací kotle

Zplyňovací kotle

Jsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle.Výhody zplynovacích kotlů na dřevo a uhlí:

 • možnost spalovat velké kusy dřeva
 • možnost spalovat uhlí a dřevo samostatně nebo dohromady (společně)
 • velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • vysoká účinnost 81 až 87 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3
 • odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně )
 • kotel bez trubkovnice - snazší čištění (mimo C50S)
 • malé rozměry a nízká hmotnost