Vzduchotechnika a klimatizace

Vzduchotechnika a klimatizace

Řešení vzduchotechniky a klimatizace objektů záleží vždy na požadavku řešení výměny vzduchu v daném objektu, vytápění popř. chlazení jednotlivých prostor.


Na základě požadavku investora je zpracována studie, která je konzultována s příslušným hygienikem (pokud je potřeba) a posléze je předloženo investorovi několik variant řešení.

Pokud investor má již zpracovanou dokumentaci je provedena realizace na základě vyhotoveného projektu.

Řešení je realizováno s využitím všech dostupných technologií např. firem GEA, STAVOKLIMA nebo DAIKIN, TOSHIBA.