Venkovní rozvody

Venkovní rozvodyROZVODY VODY
Venkovní rozvody vody naše společnost realizuje v částech domovních přípojek, nebo venkovních rozvodů. Při realizaci se využívají plastové potrubní systémy rPE nebo LPE. Pokud si situace žádá použití jiných materiálů je naše společnost schopna realizovat jak potrubí z trub ocelových, litinových i tlakových trub PVC.

ROZVODY KANALIZACE
Venkovní rozvody kanalizace realizujeme rovněž v částech domovních přípojek s napojením na kanalizační stoky nebo nabízíme možnost realizace samotných hlavních kanalizačních řádů.Materiálové řešení využívá trub plastových systému KG, trub plastových žebrovaných ULTRA RIB, trub kameninových a trub betonových.

ROZVODY PLYNU
Rozvody plynu se v dnešní době realizují převážně z trub plastových LPE, nabízíme i další možnost realizace rozvodů plynů zemních i nadzemních. Materiálově nabízíme potrubí ocelové, plastové nebo měděné.

ROZVODY TEPLA
Rozvody tepla představují nezanedbatelnou část možností firmy. Jedná se především o rozvody v zemních kolektorech, potrubí vedené v zemi, nebo nadzemní teplovodní vedení. Tyto rozvody jsou prováděny tradiční technologií nebo s využitím předizolovaného potrubí firmy ISO PLUS , PIPELIFE FLEXAN