Rozvody technologického vzduchu a plynu

Rozvody technologického vzduchu a plynu

Naše společnost provádí rozvody všech druhů plynů a to převážně zemního, PB nebo degazačního a bioplynu.Při provádění montáží ať už vnitřních rozvodů nebo venkovních rozvodů využíváme všech dostupných trubních materiálů schválených k rozvodu těchto médií. Jedná se převážně o ocelové svařované potrubí, potrubí měděné nebo nerezové v částech vnitřních rozvodů nebo trub ocelových asfaltojutovaných, potrubí LPE, potrubí měděné SANCO WICU pro trubní rozvody venkovní.

Pro vnitřní rozvody v budovách v současné době využíváme nejmodernější technologie s použitím měděného potrubí spojovaného pomocí lisovaných tvarovek fa VIEGA, SANCO.

Rozvody vzduchu jsou realizovány obdobně jako rozvody plynu a záleží pouze na investorovi k jaké variantě se rozhodne.