Rozvody ústředního vytápění

Rozvody ústředního vytápění

Realizace rozvodů ústředního vytápění zahrnují činnost spojenou s provedením trubních rozvodů pro vytápění jakýchkoliv objektů s požadavkem na vytvoření tepelné pohody dle požadavku investora popř. dle požadavku technologického procesu.Trubní rozvody realizujeme v materiálovém provedení ocelového potrubí, plastového potrubí nebo. V samotném návrhu nabídneme investorovi, s provedením výpočtových variant řešení variantu, která vyhovuje svým řešením nejlépe a to jak optimálním řešením, tak i cenovou hladinou.

Možnost realizace rozvodů ústředního vytápění nabízí několik variant, ale převážně se dá investorům nabídnout realizaci vytápění klasickými otopnými tělesy, podlahovým vytápěním, stěnovým vytápěním nebo v případě výrobních provozů vytápění teplovzdušné popř. sálavými panely.

Pro investory, kteří se rozhodnou provádět vytápění objektu klasickým způsobem tzn. otopnou plochu tvoří radiátorové těleso nabízíme řešení této otopné plochy přizpůsobením estetického požadavku investora a to montáží převážně deskových těles (RADIK, STEELRAD, KERMI) nebo pomocí konvektorů (JAGA), kdy lze plně uspokojit i barevné ztvárnění těchto otopných těles. Pro prostory bazénů popř. více prosklených hal nabízíme osazení těchto prostor podlahovými konvektory (JAGA) nebo konvektory s ofukem skleněných ploch (OPL). K těmto podlahovým konvektorům je dodávána celá škála krycích mřížek ať už hliníkových, dřevěných nebo nerezových nebo s možností barevného řešení.

Investorům kteří dávají přednost podlahovému vytápění nabízíme řešení vytápění italským systémem Giacomini. Tento ucelený systém je svými výrobci - italskou společností Giacomini detailně propracován o čem svědčí řešení jednotlivých detailů a také skutečnost, že někteří výrobci komponentů podlahového vytápění používají tyto komponenty k řešení svého systému pro jeho spolehlivost a dokonalost. Systém Giacomini nabízí i několik variant řešení a to buď použitím potrubí PE-X nebo potrubí PB.

Investorům nabízíme také řešení podlahového vytápění s použitím měděného sytému firmy Wieland a to použitím potrubí d 12 x 07 mm popř. d 14 x 0,8 mm. Potrubí pro podlahové vytápění je obaleno ochrannou PVC fólií. Použitím systému Wieland se snižuje náročnost na samotný prostor pro jeho montáž a to snížením výšky skladby podlahy pro použití tohoto systému. Realizace skladby podlahového vytápění končí provedením samotné montáže potrubí s dodáním plastifikátoru pro samotnou betonáž. Investor si poté po dohodě s interiérovou firmou zvolí konečnou povrchovou úpravu nášlapné vrstvy.

Pro investory podnikající ve velkoplošných prostorách s náročností na vytvoření tepelné pohody nabízíme vytápění těchto prostorů teplovzdušnými jednotkami popř. sálavými panely . Možnost instalace teplovzdušných jednotek ať už teplovodními nebo s použitím hořáků na zemní plyn nebo PB.